Verwachtingen

Doelstellingen

We willen met onze hackathon inzetten op minstens drie pijlers binnen het quadruple helix-model en daarbij vertrekken vanuit een maatschappelijk probleem. Daarbij staat centraal:

 • Een klemtoon op emerging technologies: de studenten maken kennis met nieuwe technologieën en doen een toepassingsgerichte kennis op over specifiek gekozen domeinen.
 • We willen maatschappelijke oplossingen vinden voor het praktijkprobleem met behulp van de nieuwe technologieën.
 • De studenten schaven daarenboven bij aan hun marketinggerichte kennis door de klemtoon op het  businessmodel canvas.
 • De studenten schaven hun theoretische kennis bij door een verslag op te maken dat onderbouwd is door de theorie uit verschillende gastsessies en onderzoek.
 • We bieden de studenten een bredere kijk aan: ze leren out of the box denken en een bredere maatschappelijke kijk ontwikkelen.
 • We willen de personal skills van de studenten ontwikkelen: ze leren samenwerken, presenteren, verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid tonen.

Benieuwd naar de leerresultaten die we beogen? Je vindt ze na de klik: Doelstellingen ET!

De challenge

De 5 grote West-Vlaamse steden dagen 300 studenten uit om een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een complex probleem in handelskernversterking en mobiliteit waar zij mee kampen. In eerste instantie staat het leerproces van de studenten zelf centraal, met de nodige klemtoon op het ontwikkelen van hun personal skills. Toch willen we tot bruikbare en praktische proof of concepts komen waar de steden mee aan de slag kunnen. De evaluatie van de gerealiseerde projecten gebeurt dan ook op basis van vier dimensies, de 4P’s hieronder: Product, Presentatie, Plan en Peers

Product

Zijn onze studenten in staat om zelf een creatieve oplossing te bedenken voor een reëel probleem? En dat op basis van nieuwe technologieën die ook een echte meerwaarde vormen bij het verwerken van de uitdaging? Het product wordt samengevat in een duidelijke video of een ander proof of concept. Het product bevat een mooie visualisatie die we dan achteraf op deze site kunnen posten. We verwachten die video tegen donderdag 28 oktober om 17u00, zodat de externe jury al even kan spieken welke oplossingen worden voorgesteld. Voor deze dimensie worden studenten geëvalueerd op volgende parameters:

 • De oplossing sluit aan bij de verwachtingen van de doelgroep.
 • Het product werd kwalitatief uitgewerkt.
 • Er ligt voldoende klemtoon op nieuwe technologieën.
 • Het concept werd tastbaar gepresenteerd.
 • De oplossing lost een reëel probleem op.
 • De oplossing is vernieuwend.

Presentatie

Zijn de studenten in staat om hun oplossingen en hun proof of concept overtuigend te pitchen? In welke mate beschikken zij over de vereiste vaardigheden om wervende en inspirerende presentaties op te leveren? We verwachten een beknopte (max 10 min), aantrekkelijke en overtuigende presentatie die het ontwikkelde concept helder toelicht aan de jury. Met andere woorden: knal ze uit hun sokken. De studenten worden als groep beoordeeld op volgende parameters:

 • De studenten presenteren overtuigend.
 • De studenten presenteren vlot.
 • De studenten presenteren verzorgd.
 • De studenten hanteren een heldere presentatiestructuur.
 • De vormgeving van de presentatie is aantrekkelijk.
 • De studenten kunnen vragen onderbouwd beantwoorden.
We verwachten de slides van de presentatie tegen donderdag 28/10 om 17u, zodat de jury al op voorhand een kijkje kan nemen!

Verslag

Kunnen de studenten hun aangereikte oplossingen onderbouwen met een grondige analyse (caseverslag) en stevig businessplan (business model canvas)? Zijn zij in staat om ook financieel een geloofwaardig en overtuigend plan voor te leggen en uit te werken? Een proof of concept heeft immers enkel zin wanneer het vanuit de realiteit vertrekt. Evaluatie gebeurt op basis van volgende parameters:

 • In het Businessmodel Canvas werden de 7 bouwstenen kwalitatief uitgeschreven
 • In het Businessmodel Canvas is er een goed onderbouwde Value Proposition
 • In het Businessmodel Canvas zijn de kosten en inkomsten realistisch
 • Het Businessmodel Canvas is vernieuwend en realistisch
 • Het caseverslag werd goed onderbouwd opgemaakt
 • Het caseverslag is kwalitatief

De link naar beide documenten:

We verwachten beide ingevulde documenten tegen donderdag 28/10 om 17u00, zodat de jury al op voorhand een kijkje kan nemen!

Peers

Evaluatie gebeurt in eerste instantie op groepsniveau. Maar hoe evalueren groepsleden onderling elkaars bijdrage?